วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Dropbox วิธีใช้โปรแกรม ดรอปบ๊อกซ์






วิธีการใช้โปรแกรม Dropbox ที่ใช้ในการอัปโหลดเพื่อส่งภาพ และการดาวโหลดเพื่อรับภาพ ซึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนอกจากโปรแกรม Google Drive

โปรแกรม Dropbox นี้จะให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์เพียง 2 GB ซึ่งน้อยกว่า Google Drive  ซึ่งมีให้ถึง 5 GB
สำหรับการใช้โปรแกรม Dropbox นี้ ผมจะแสดงเฉพาะวิธีการอัปโหลด การแชร์ การดาวโหลด และการลบภาพ หรือไฟล์ต่างๆ เท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมสำหรับการส่งและการรับภาพเท่านั้นนะครับ


ขั้นแรก 

ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Dropbox โดยเข้าไปที่เว็ปไซด์ https://www.dropbox.com จากนั้นให้คลิกที่แถบ sign up เพื่อกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งในคอมพิวเตอร์  และเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นไอคอนของโปรแกรม Dropbox แสดงขึ้นมาที่ส่วนของ task manager

การติดตั้งโปรแกรม Dropbox นั้นจะมีประโยชน์มาก เพราะจะเป็นการ Sync file ขณะที่มีการสร้างกิจกรรมต่างๆ ไปที่ Folder Dropbox ซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ และยังเพื่อได้รับแจ้งถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบ real time หรือ ทันที

การอัปโหลดไฟล์ภาพ ทำได้ 2 วิธี
โดยให้คลิกที่ไอคอนของ Dropbox ซึ่งอยู่ที่ส่วนของ task manager  และเมื่อดูที่แถบด้านล่างสุดจะเห็นว่ามีให้เลือกอยู่ 2 รายการ คือ โฟลเดอร์ Dropbox และ Dropbox.com  หรือก็คือ ถ้าคลิกเลือกที่โฟลเดอร์ Dropbox โปรแกรม Dropbox ก็จะเปิดไปหน้าโฟลเดอร์ของ Dropbox ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้จะเหมือนกันกับโฟลเดอร์ซึ่งอยู่ที่หน้า Dropbox เว็ปเพจเช่นกัน

แต่ถ้าเลือกที่ Dropbox.com โปรแกรมก็จะเปิดไปยังเว็ปเพจของ Dropbox   ดังนั้นสามารถที่จะทำการอัปโหลดที่ส่วนใดก็ได้

ขั้นตอนในการอัปโหลดภาพ ทำได้โดย ...
ขั้นแรกให้ลูกค้าคลิกที่ไอคอน New Folder แล้วตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์ และขณะที่คลิกอยู่ที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นก็ให้คลิกที่ไอคอนอัปโหลด เมื่อคลิกแล้วจะห็นข้อความแจ้งว่าการอัปโหลดนั้นสามารถทำการเลือกไฟล์ได้ครั้งละมากกว่า 1 ไฟล์ และยังสามารถใช้วิธีคลิกลากไฟล์มาใส่ที่หน้า Dropbox โดยตรงก็ได้

ต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม Choose Files แล้วทำการเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ   จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Open แล้วก็รอให้โปรแกรมอัปโหลดภาพจนเสร็จเรียบร้อย ซึ่งก็จะมีข้อความแสดงถึงสถานะของการอัปโหลดไฟล์โดยจะแสดงขึ้นมาที่ส่วนของ Dropbox Icon และถ้าสังเกตุปุ่ม Hide จะกลายเป็นปุ่ม Done แทน

และถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์อื่นๆ เพิ่มเติม ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Add More Files แต่ถ้าไม่ต้องการก็ให้คลิกที่ปุ่ม Done   เมื่อคลิกแล้วก็จะเห็นไฟล์ภาพต่างๆ ที่ได้ทำการอัปโหลดนั้นแสดงขึ้นมาให้เห็น


ขั้นที่สอง 

ขั้นตอนในการส่งภาพให้กับผู้รับ  ด้วยการแชร์โฟลเดอร์ภาพ  โดยให้คลิกไว้ที่โฟลเดอร์ภาพที่ต้องการส่ง จากนั้นก็ไปคลิกที่ไอคอน Share a Folder แล้วคลิกเลือกที่ i'd like to share an existing folder แล้วคลิกที่ปุ่ม Next  ถ้าโปรแกรมให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะทำการแชร์ก็คลิกเลือกที่โฟลเดอร์นั้นอีกครั้ง แล้วคลิกที่ปุ่ม Next อีกครั้งเช่นกัน

ต่อไปก็ใส่อีเมล์ของผู้รับ พร้อมกับข้อความถ้าต้องการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และถ้าสังเกตุจะเห็นว่าโฟลเดอร์ที่ทำการแชร์นั้นจะมีรูปคนสองคนแสดงขึ้นมา



ขั้นที่สาม  

ขั้นตอนการเปิดดูภาพที่ได้รับการแชร์ไฟล์จากผู้ส่ง  โดยหลังจากที่ได้รับอีเมล์แจ้งว่ามีผู้ส่งทำการแชร์ไฟล์มาให้  ก็ให้เปิดอีเมล์นั้นขึ้นมา  จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม View Folder แล้วคลิกปุ่ม Accept

จากนั้นถ้าต้องการดูภาพที่โฟลเดอร์นั้นเลยก็ให้คลิกปุ่ม View Folder หรือถ้ายังไม่ต้องการดูก็ให้คลิกที่ปุ่ม Close

และเมื่อต้องการที่จะะดูภาพที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์  ก็ให้คลิกที่โฟลเดอร์นั้น และเมื่อดับเบิ้ลคลิกที่แต่ละภาพ  ภาพนั้นก็จะขยายขึ้นมาให้เห็น   ส่วนถ้าต้องการปิดภาพก็เพียงกดปุ่ม Esc

ขั้นที่สี่ 

ขั้นการดาวโหลดภาพ   ซึ่งทำได้เหมือนกับโปรแกรม Google Drive  คือ จะดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์ หรือเฉพาะแต่ละภาพก็ได้  โดยถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดโดยการเลือกภาพ  ก็ให้ทำการคลิกเลือกภาพที่ต้องการดาวน์โหลด  และเมื่อคลิกที่ภาพแรกแล้ว ก็ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วจึงไปคลิกที่ภาพต่างๆ ที่ต้องการ

จากนั้นก็ไปคลิกที่แถบดาวน์โหลด เพียงท่านี้โฟลเดอร์หรือไฟล์ภาพก็จะถูกดาวน์โหลด  และถูกนำไปเก็บไว้ที่ๆ ได้กำหนดที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ห้า 

การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ภาพ  เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับโปรแกรม Dropbox   ทำได้โดยให้คลิกไว้ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ  แล้วไปคลิกที่แถบ Delete  จากนั้นก็ยืนยันการลบโดยคลิกที่ปุ่ม Delete อีกครั้ง

จากนั้นให้คลิกที่ไคคอน Show Delete File  เพราะโฟลเดอร์ที่ถูกลบนั้นจะไม่ถูกลบออกจริง แต่จะถูกย้ายไปเก็บไว้เพื่อทำการลบอย่างถาวร  หรือเปลี่ยนกลับไปเพื่อการแชร์เหือนเดิม  ถ้าหากทางผู้รับแจ้งว่ายังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดภาพเก็บไว้   ก็ให้ผู้ส่งคลิกที่แถบ Rejoin Shared Folder  แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยและต้องการลบออก ก็ให้คลิกที่ Permanently Delete แล้วคลิกที่ปุ่ม Permanently Delete อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น ผมได้จัดทำวิธีการใช้โปรแกรมเป็นวีดีโอขึ้นมา สามารถติดตามชมได้ครับ





ถ้าหากสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Google Drive ก็สามารถคลิกที่ภาพ  เพื่อไปยังหน้าบทความที่ผมเขึยนไว้ และ ยังสามารถชมวีดีโอวิธีการใช้ที่ผมได้จัดทำขึ้นด้วยนะครับ 









0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น